Jaarstukken 2022

menu

Bijlage Europese Projecten

Bijlage Europese subsidies tbv jaarverslag 2022

Project

Begindatum

Einddatum

Projectbudget

Totaal toegekende subsidie

Werkelijk ontvangen via de bank t/m 2022

Restant toegekend subsidiebedrag

Cooltowns

Tegengaan van hittestress in middelgrote steden door aanpassingen in de openbare ruimte

1-9-2018

31-12-2022

1.324.163

794.498

652.946

141.552

Solarise

Faciliteren van de productie van zonne-energie op publieke (historische) gebouwen

1-3-2018

31-7-2022

614.695

359.817

237.628

122.189

Siree

Sociale intergratie van statushouders door onderwijs en zelfstandig ondernemersschap

1-3-2018

31-12-2021

798.482

479.089

437.192

41.897

Scape

Ontwikkelen van oplossingen voor problematiek rond waterbeheersing als gevolg van klimaatverandering

1-9-2016

31-12-2021

1.143.297

685.978

711.000

-25.022

SHIFFT

Toepassen van alternatieve technieken voor fossiele brandstoffen

1-2-2019

31-3-2023

1.052.481

789.361

176.622

612.739

Violet

Behoud van monumenten door verduurzaming

1-1-2017

30-6-2022

293.516

248.638

231.251

17.387

CHERISH

Ontwikkelen cultureel erfgoed "Visserij" als economische drager

1-6-2018

30-5-2023

387.962

329.768

233.327

96.441

MOVE

Het ontwikkelen van vervoersconcepten welke bijdragen aan een meer efficiënte wijze van vervoer ten behoeve van de bereikbaarheid en duurzaamheid.

1-9-2018

28-2-2022

514.450

257.225

180.362

76.864

CUPIDO

Plattelandsgebieden met krimpende bevolking een economische injectie geven door het creeeren van economische kansen.

1-9-2018

28-2-2022

677.544

338.750

156.367

182.383

SMART- SPACE

SMART-SPACE streeft om slimme lantaarnpalen te implementeren, om zo de overgang naar energie-efficiënte en duurzame NWE-gemeenten te maken. Door slimme sensoren aan lantaarnpalen te bevestigen, kan de straatverlichting worden aangepast aan de werkelijke lokale behoeften, waarbij een reductie tot 60% in het lichtenergieverbruik wordt behaald

31-5-2018

31-3-2022

622.464

416.712

316.041

100.671

Terts

Stimuleren van reductie CO2 uitstoot door Midden- en Kleinbedrijf

1-10-2018

30-3-2022

541.043

270.522

263.985

6.537

Download pdf